500 Beard & Moustache Specifics

Genom historien har skägget varit en symbol av åtskillnad, kommunikation, elegans, intellektuella-aristokratiska drag och, ibland även setts som lite ”snobbigt”. I århundraden har skägg inte längre varit symbolen för en ”vild man”. Barberaren kan ses som en av mannens bästa vänner.