400 Shave Specifics

En specifik ritual som är långsam och riktad, eller med enkla utföranden som blir snabbare med träning. Rakning hänger med oss genom livet från det första tillfället då vi får hårfjun tills det blir ett skägg. En intim, personlig stund som följer varje man från och med puberteten. Konsten av rakning är en väldigt personlig erfarenhet. Av denna anledningen och för att uppfylla alla krav, har vi skapat en produkt för varje preferens, från före till efter rakning till mindre detaljer, för att ge världen av ”rakning” en unik och dedikerad tjusning.