Rakning

En specifik ritual som är långsam och målinriktad, eller med enkla rörelser som blir snabbare med träning, RAKNING. Det följer oss hela livet, från första ögonblicket ansiktshåret dyker upp tills det blir skägg. Ett intimt, personligt ögonblick som följer varje man för alltid från puberteten.

Konsten med rakning är en mycket personlig upplevelse och av den anledningen samt för att tillfredsställa alla behov, skapade vi en produkt för varje preferens. Från innan till efter rakning till små detaljer, för att ge ”rakning” en unik och dedikerad tjusning.