Skägg

Genom historien har SKÄGG varit en symbol för distinktion, kommunikation, elegans, intellektuell-aristokratiska särdrag och ibland har det ansetts vara lite ”snobbigt”.
I århundraden har skägg inte längre varit en symbol för en ”vild man”.
Frisören är återigen en av mannens bästa vänner.